BEYERD BIERDINER

Beste Beyerdgast,

Nu we gedeeltelijk open zijn, met perspectief op verruiming van de openingstijden, willen we ons weer graag concentreren op ontvangst van jullie op de terrassen van ons café en restaurant. Voorlopig nog voor lunch & borrel maar hopelijk ook weer snel voor het diner!

Bedankt voor jullie bestellingen van het Beyerddiner voor Thuis en hopelijk tot snel in de Boschstraat en/of Pasbaan.


De Beyerdfamilie!